Золотоніська ЗОШ №5 - офіційний сайт -

Витяги із Законів України щодо виконання батьківських обов’язків

Пам'ятка для батьків

(витяги із Законів України щодо  виконання ними батьківських  обов’язків)

 

                                                                                   Закон України про освіту


Ст. 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини.

  1. Виховання в сім'ї є першоосно­вою розвитку дитини як особистості.
  2. На кожного з батьків покла­дається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток ди­тини.
  3. Батьки зобов'язані:

—             постійно дбати про фізичне здо­ров'я, психічний стан дітей, створю­вати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

—              поважати гідність дитини, вихо­вувати працелюбність, почуття добро­ти, милосердя;

—             сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповід­но до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

-          виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Конституція України

Ст. 52

Будь-яке насильство над дитиною  та її експлуатація переслідуються за законом.

Батьківські права та обов'язки но­сять конституційний характер. їхнє право на виховання дітей є переду­мовою здійснення обов'язків щодо виховання. Відмовитись від своїх прав та обов'язків батьки не можуть. Вони можуть їх втратити після суду.

Кодекс про шлюб та сім'ю

Ст. 65, частина 2

Один із батьків, який проживає ок­ремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на стосунки з нею. Той із батьків, при якому проживає дитина, не має права перешкоджувати іншому із батьків зу­стрічатися з дітьми і брати участь у їх вихованні.

Ст. 70

Підстава для позбавлення бать­ківських прав:

—              батьки ухиляються від виконан­ня своїх обов'язків щодо навчання і ви­ховання дітей;

—              батьки зловживають батьківсь­кими правами, жорстоко поводяться з дітьми;

—               батьки шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигро­мадською поведінкою;

—             батьки є хронічними алкоголіка­ми та наркоманами.

Ст. 76

Для захисту інтересів дитини суд може прийняти рішення про відібран­ня дитини без позбавлення батьківсь­ких прав і передачу дитини на опіку­вання органу опіки і піклування. Воно може мати місце тоді, коли подальше перебування дитини у осіб, у яких вона знаходиться, загрожує її здоров'ю, ви­хованню і небезпечне для неї (дитина залишається без їжі, одягу, необ­хідного постійного догляду).

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність батьків встановлена, виходячи із ви­мог КпАП за ухилення від виконання покладених законом обов'язків:

Ст. 184, частина 1

систематичне ухилення від вико­нання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (при наявності підтверджуючих доку­ментів)

Ст. 184, частина 2

передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладення адміністратив­ного стягнення до першої частини цієї статті (при наявності підтверджуючих документів)

Ст. 184, частина3

 за вчинення неповнолітнім у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні право­порушення.

Ст. 184, частина 4

До неповнолітніх, які не досягли 14—16 років і відповідно до статті 10 Кримінального кодексу не є суб'єкта­ми злочину і не можуть нести кримі­нальної відповідальності, застосову­ються примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст. 11 Кримінального кодексу, а батьки не­суть адміністративну  відпові­дальність.

— Батьки можуть нести адміністра­тивну відповідальність і за статтею 180 Кодексу — за доведення неповноліт­нього до стану сп'яніння (шляхом осо­бистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв). Якщо неповнолітній систематично втягувався в пияцтво дорослим, то ос­танній підлягає кримінальній відпові­дальності за ст. 208  Кримінального кодексу.

 

 

   

Контакти  

19700, Черкаська область,
м. Золотоноша, вул. Баха,57.
телефони:

(04737) 5-31-60

(04737) 5-21-60

email: zoloschool5@ukr.net

   
   
<< < січня 2013 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   
© Золотоніська загальноосвітня школа №5